شاید تا به حال افرادی را در تلگرام دیده باشید که مثل عکس بالا اسم ندارند یا به عبارتی نام خودشان را در تلگرام مخفی کرده اند . 

همانطور که میدانید نمیتوان در انتخاب اسم برای پروفایل تلگرام فقط از فاصله استفاده کرد .

جهت مخفی کردن اسم خود در تلگرام فقط کافیست فاصله خالی بین دو پارانتز زیر را کپی کنید و در محل انتخاب اسم در تلگرام جایگزین کنید ( خود پارانتز ها را کپی نکنید ).

 

(   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌ ‌    ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌  ‌‌‌‌ ‌    ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌     )

 

در داخل این دو پارانتز از کاراکتر نیم فاصله استفاده شده است . نیم فاصله با فاصله معمولی تفاوت دارد و استفاده از آن در انتخاب نام برای تلگرام مجاز است . این کاراکتر در کیبورد ها بصورت زیر نشان داده میشود 

 

اگر میخواهید از کاراکتر نیم فاصله در جاهای دیگر نیز استفاده کنید میتوانید از کیبورد گوگل( جهت دانلود کلیک کنید ) استفاده کنید این کیبورد دارای این کاراکتر میباشد .